Huis met de drie neuzen

No items found.

Huis met de drie neuzen, een leuk oud Amsterdams verhaal.

Toen dit huis op het Singel in 1610 werd gebouwd, hebben vrienden van de eigenaar aangeboden de versieringen van het huis op zich te nemen.

En zo geschiedde.

De voorwaarde was wel dat de beeltenis van de eigenaar en zijn zonen deel van de versiering uit moesten maken.

En dat is gelukt!

Je ziet helemaal bovenin de geveltop drie mannenkoppen met geweldig dikke neuzen.

Bij nummer 116 dus omhoog kijken!

Omschrijving van afbeelding
Omschrijving van afbeelding
Omschrijving van afbeelding
Omschrijving van afbeelding
Omschrijving van afbeelding

Tekst:

14

November 2023

Beeld: