Eiland Rapenburg

No items found.

Wist je dat Rapenburg ooit als eiland in Amsterdam geplaatst is? Samen met twee andere eilanden, Uilenburg en Marken, werd Rapenburg aan het drassige gebied buiten de dijken van Amsterdam toegevoegd. De geplaatste eilanden in de stad waren onderdeel van de Eerste en Tweede Uitleg; die onderdeel waren van een serie van grote, geplande stadsuitbreidingen van Amsterdam.

Het kunstmatige (schier)eiland Rapenburg kwam in 1593 binnen de stad te liggen en is een van de in het IJ aangeplempte eilanden. Met deze uitbreiding werd de fortificatie van de stad verbeterd en kwam er meer ruimte voor scheepswerven. Elk eiland had zijn eigen doel: Uilenburg diende voor de marine, Marken voor kleine scheepswerven en houtopslag en Rapenburg voor de VOC.

Hoewel de eilanden Rapenburg, Uilenburg en Marken nu geen eilanden meer zijn, kun je op de kaart de restanten van die tijd nog zien.

Tekst:

Mara Giamboi

7

June 2024

Beeld: