De hoektorens van de Waag

No items found.

De karakteristieke Waag op de Nieuwmarkt is een van de oudste gebouwen van de stad. Het had een belangrijke functie: oorspronkelijk diende de Waag als stadspoort van Amsterdam. Als je langs het gebouw loopt, zie je bij de hoektorens emblemen boven de deuren hangen. Wat is daar de betekenis van? 

Vanaf de middeleeuwen speelden gilden een belangrijke rol in de stad. Een gilde was een beroepsvereniging van vakmensen die hetzelfde ambacht uitoefenden, zoals chirurgijnen, metselaars en timmerlieden. Het diende als kwaliteitscontrole van vakmensen. Wie lid wilde worden van een gilde, moest meerdere jaren ervaring opdoen in het vak om vervolgens een meesterproef af te leggen. Werd de proef behaald? Dan kreeg je een erkenning om het beroep uit te oefenen. 

In de Waag waren een aantal van deze gilden gevestigd. Schilders, beeldhouwers, glazeniers of graveurs konden aansluiten bij het Sint-Lucasgilde. Wie bij deze gilde zat, kreeg status en aanzien binnen de kunstgemeenschap. Een bekend lid van de Sint-Lucasgilde was Rembrandt. Maar ook de metselaars- en chirurgijns gilden waren van grote betekenis voor de Waag.

De Waag telt vier torens: twee aan de stadszijde en twee aan de grachtzijde. Elke gilde had een eigen opgang, deze opgangen zijn nog steeds te herkennen aan emblemen boven de deuren. Zo herken je het Metselaarsgilde Poortje aan de troffel boven de deur.

Tekst:

Mara Giamboi

7

June 2024

Beeld: