De bezetting van het Maagdenhuis

No items found.

Het bekende Maagdenhuis dient nu als Universiteitsgebouw, maar dit was ooit anders. 

Het Maagdenhuis dankt haar naam aan het gelijknamige Rooms-Katholieke weeshuis dat van 1787 tot 1952 in het gebouw gevestigd was. In het weeshuis, dat al sinds 1570 bestond, werden katholieke meisjes opgevangen en verzorgd. 

Vanaf 1962 trok het bestuur van de Universiteit van Amsterdam in het gebouw. Er heerste in die tijd veel onvrede bij jongeren, dit uitte zich in opstand tegen autoriteiten. In 1969 eisten studenten meer zeggenschap op de Universiteit, wat leidde tot de bezetting van het Maagdenhuis. De vijf dagen durende bezetting werd wereldnieuws. 

Maar de bezetting in 1969 was niet de enige bezetting in het Maagdenhuis: in 2015 gebeurde dit weer. Dit keer werd het Universiteitsgebouw niet vijf dagen, maar zes weken lang bezet. De toenmalige burgemeester Eberhard van der Laan ging tijdens de bezetting naar binnen en trad op als bemiddelaar tussen het bestuur en de bezetters.

Tekst:

Mara Giamboi

20

May 2024

Beeld: